Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Oferta

Bartłomiej Gaworowski to wykwalifikowany psycholog z Krakowa. Zapraszam na indywidualne sesje psychoterapeutyczne w języku polskim i angielskim. 

 

W życiu nie wszystkie problemy możemy rozwiązać w pojedynkę. Czasami potrzebujemy drugiej osoby, przewodnika po zawiłych labiryntach naszego życia. Nie ma w tym nic złego. Jesteśmy bowiem stworzeni do relacji. 

Do takiej relacji chciałbym Ciebie zaprosić. 

Zapraszam Ciebie na psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, której celem jest: 

  • pozbycie się lub zmniejszenie lęków i przygnębienia,
  • zmiana niekorzystnych wzorców zachowań i przeżywania,
  • doświadczanie nowych sposobów rozwiązywania problemów i nowego spojrzenia na własne doświadczenia i relacje,
  • zyskanie większej samoświadomości i rozwój osobowości,
  • zmiana funkcjonowania w związkach z innymi,
  • poradzenie sobie z traumatycznymi przeżyciami,
  • szczególnie odnalezienie sensu i poprawę jakości życia,
  • poradzenie sobie z negatywnymi emocjami.
 


O psychoterapii

Więcej →

Umów się na wizyTę

Więcej